امروز : ۱/ مرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۱۴:۳۷

زندگی روستایی در شوتاوه ، زی زی و تنگ هیگون

راه سلام/ روستا مکان تولید است و روستایی تولیدکننده‌؛ روستاییان قشری مولد و از ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشورند. اهالی روستاهای «شوتاوه»،«زیزی»، «تنگه هیگون» در استان کهگیلویه و بویراحمد مردمانی زحمتکشی هستند که از راه باغداری انار، برنج‌کاری و دامداری امرار معاش می‌کنند.۱۵ مهرماه برای گرامیداشت و قدردانی از زحمات و تلاش‌های روستاییان به نام «روز روستا» نامگذاری شده است.

 • نمایی از روستای شوتاوه منطقه قلعه رئیسی استان کهگیلویه و بویراحمد
 • ماهی جان ارجمند ۷۵ ساله ساکن روستای زیزی استان کهگیلویه و بویر احمد
 • زندگی در روستا
 • گلیجان آواح ۶۲ ساله ساکن روستای زیزی استان کهگیلویه و بویراحمد. برای پختن غذا آتش روشن می‌کند.
 • زندگی در روستا
 • نازِکی داستین ۷۶ ساله ساکن روستای حاجی موری. ریسندگی پشم گوسفندان را به‌صورت دستی و سنتی انجام‌ می‌دهد‌.
 • سونیا ارجمند دو ماهه ساکن روستای زیزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • خانه‌ای در روستای زیزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • مخمل داستین اهل روستای حاجی موری. چهار سال است که به علت سکته مغزی در بستر بیماری افتاده است.
 • قمر آجنه ۸۳ ساله اهل روستای شوتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد. با آرد بلوط نان محلی به نام کلج می‌پزد.
 • زندگی در روستا
 • زندگی در روستا
 • زندگی در روستا
 • زندگی در روستا
 • زندگی در روستا
 • کنیز حامی خوب ساکن روستای تنگه هیگون استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • زندگی در روستا
 • اهالی روستا از شیر به عنوان وعده غذایی نهار یا صبحانه استفاده می‌کنند.
 • زندگی در روستا
 • زندگی در روستا
 • کشاورزان روستای شوتاوه اواسط مهرماه محصول برنج برداشت می‌کنند‌.
 • زندگی در روستا
 • همه‌گل آجنه ساکن روستای شوتاوه. با آب انارهای چیده شده از باغ، رب انار می‌پزد.
 • کشاورزان روستای شوتاوه اواسط مهرماه محصول برنج برداشت می‌کنند‌.
 • گلیجان آواج ۶۲ ساکن روستای زیزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • مردم روستای شوتاوه مقداری از انارها را برای استفاده در غذا خشک می‌کنند‌.