امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۷:۰۹

عکس

اَنارستان «مارین»

در میان انواع میوه های باغی که در روستای «مارین» تولید می شود آوازه انار این روستا به همه نقاط کهگیلویه و بویراحمد رسیده است.

اَنارستان «مارین»

در میان انواع میوه های باغی که در روستای «مارین» تولید می شود آوازه انار این روستا به همه نقاط کهگیلویه و بویراحمد رسیده است.