امروز : ۱۰/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۱:۱۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

خرامین: شعار انتخاباتی ام هر خانه یک‌ کارخانه است

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید افراد ناآگاه را مقصر دانست که براساس دلسوزی و عدم شناخت رای دادند و بدتر آنکه افرادی می‌گویند قول دادیم که به افراد رای دهیم‌، مگر ایده قولی است.

نماینده ای که یکسال در مجلس غیبت دارد ظلم به مردم کهگیلویه بزرگ نکرده است؟

کاندیدای انتخابات دوازدهم در کهگیلویه بزرگ با انتقاد از عملکرد نماینده کنونی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: آیا نماینده ای که در چهار سال دوران نمایندگی خود، یکسال در مجلس غیبت دارد، ظلم به مردم کهگیلویه بزرگ نکرده است؟

پایان خبر ها.

خرامین: شعار انتخاباتی ام هر خانه یک‌ کارخانه است

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید افراد ناآگاه را مقصر دانست که براساس دلسوزی و عدم شناخت رای دادند و بدتر آنکه افرادی می‌گویند قول دادیم که به افراد رای دهیم‌، مگر ایده قولی است.

نماینده ای که یکسال در مجلس غیبت دارد ظلم به مردم کهگیلویه بزرگ نکرده است؟

کاندیدای انتخابات دوازدهم در کهگیلویه بزرگ با انتقاد از عملکرد نماینده کنونی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: آیا نماینده ای که در چهار سال دوران نمایندگی خود، یکسال در مجلس غیبت دارد، ظلم به مردم کهگیلویه بزرگ نکرده است؟

پایان خبر ها.

برگزیده