امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۶:۴۳

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

تبعات تهدید «دانشگاه»

انتشار روایت‌هایی از اخراج تعدادی از اساتید دانشگاه‌های کشور، با واکنش‌هایی گسترده همراه شده است. این اخراج‌ها از سوی برخی مورد حمایت و از سوی برخی دیگر مورد نقد جدی قرار گرفته است.

تبعات تهدید «دانشگاه»

انتشار روایت‌هایی از اخراج تعدادی از اساتید دانشگاه‌های کشور، با واکنش‌هایی گسترده همراه شده است. این اخراج‌ها از سوی برخی مورد حمایت و از سوی برخی دیگر مورد نقد جدی قرار گرفته است.

اخراج اساتید از دانشگاه و تبعات آن