امروز : ۴/ مرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۲۲:۴۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

اربعین کوچی بزرگ برای قدم‌گذاشتن در مسیر فرصت‌ها

اربعین یک کوچ بزرگ است برای قدم‌گذاشتن در مسیر فرصت‌ها، مسافتی سرشار از نعمت و برکت و برای‌آنکه اهل‌دل باشد و تامل، یک فرصت بی‌بدیل است برای بازیابی خویشتن؛ اصلاً انگار این هجرت آفریده شده باشد برای خودیابی، خودسازی، خودیاری.

اربعین کوچی بزرگ برای قدم‌گذاشتن در مسیر فرصت‌ها

اربعین یک کوچ بزرگ است برای قدم‌گذاشتن در مسیر فرصت‌ها، مسافتی سرشار از نعمت و برکت و برای‌آنکه اهل‌دل باشد و تامل، یک فرصت بی‌بدیل است برای بازیابی خویشتن؛ اصلاً انگار این هجرت آفریده شده باشد برای خودیابی، خودسازی، خودیاری.

اربعین حسینی