امروز : ۴/ مرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۲۳:۱۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

کمک های دولت به نیازمندان کهگیلویه و بویراحمد انتخاباتی نشود

معاون سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که این سازمان، در برخورد با مدیران مُتخلفی که بدون رعایت قانون، فرد یا افرادی را براساس رابطه بجای ضابطه در سازمان اداری، دستگاه دولتی و یا شرکت های خدمات رسان بکار بگیرند و یا استخدام کنند، بدون تردید و بدون هیچ تعارفی براساس قانون، با متخلفین برخورد قاطع می کند.

کمک های دولت به نیازمندان کهگیلویه و بویراحمد انتخاباتی نشود

معاون سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که این سازمان، در برخورد با مدیران مُتخلفی که بدون رعایت قانون، فرد یا افرادی را براساس رابطه بجای ضابطه در سازمان اداری، دستگاه دولتی و یا شرکت های خدمات رسان بکار بگیرند و یا استخدام کنند، بدون تردید و بدون هیچ تعارفی براساس قانون، با متخلفین برخورد قاطع می کند.

استخدام ، انتصاب ،