امروز : ۲۴/ خرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۱۳:۴۳

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

هشدار وزیر کشور: یک حرکت مرموزانه درباره اتباع افغانی شروع شده است

یک حرکت مرموزانه در این مدت درباره اتباع افغانستانی شروع شده که می‌خواهد ستیزشی بین جامعه ایرانی و مهاجران افغانستانی ایجاد کند.دستگاه‌های جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش، بر روی این موضوع کار می‌کنند.

هشدار وزیر کشور: یک حرکت مرموزانه درباره اتباع افغانی شروع شده است

یک حرکت مرموزانه در این مدت درباره اتباع افغانستانی شروع شده که می‌خواهد ستیزشی بین جامعه ایرانی و مهاجران افغانستانی ایجاد کند.دستگاه‌های جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش، بر روی این موضوع کار می‌کنند.

افغان ، مهاجرت ،