امروز : ۳/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۴:۱۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

کرم گلوگاه؛ آفتی که گلوی یاقوت های بویراحمد را می فشارد

کِوِشک معروف به سرزمین یاقوت های سرخ، حدود سه سالی است که خبری از دیگ های بزرگ رب انار، آمد و شد کامیون های باری، دانه های انار در پشت بام ها برای ناردونه نیست و این میوه ترش و شیرین وآبدار گرفتار آفتی به نام “کرم های گلوگاه” شده است.

کرم گلوگاه؛ آفتی که گلوی یاقوت های بویراحمد را می فشارد

کِوِشک معروف به سرزمین یاقوت های سرخ، حدود سه سالی است که خبری از دیگ های بزرگ رب انار، آمد و شد کامیون های باری، دانه های انار در پشت بام ها برای ناردونه نیست و این میوه ترش و شیرین وآبدار گرفتار آفتی به نام “کرم های گلوگاه” شده است.

انار،آفت،کرم گلوکاه،بویراحمد