امروز : ۱۰/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۵۳

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

قول می دهم در حوزه من، تخلف انتخاباتی صورت نگیرد و یک رای هم جابجا نشود

در ۴۰ سال اخیر دارای اندیشه سیاسی بوده‌ام ولی هیچگاه از محور‌های اخلاقی و دینی عدول نکردم و این اطمینان را به مردم می‌دهم هیچ تخطی در حوزه مسئولیتی بنده صورت نگیرد و اجازه نخواهم داد که حتی یک رأی هم بصورت سیستماتیک جابجا شود.

قول می دهم در حوزه من، تخلف انتخاباتی صورت نگیرد و یک رای هم جابجا نشود

در ۴۰ سال اخیر دارای اندیشه سیاسی بوده‌ام ولی هیچگاه از محور‌های اخلاقی و دینی عدول نکردم و این اطمینان را به مردم می‌دهم هیچ تخطی در حوزه مسئولیتی بنده صورت نگیرد و اجازه نخواهم داد که حتی یک رأی هم بصورت سیستماتیک جابجا شود.

انتخابات، جانبداری، فرمانداران