امروز : ۵/ خرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۰۴:۲۸

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

خداخافظی مَرد شماره یک اردوگاه موحد / ستون خیمه ای که فرو ریخت

انتخابات ها در کهکیلویه بزرگ همواره آبستن حوادث بیشماری بوده و با نگاهی اجمالی به ادوار مختلف آن بخوبی می توان به این نکته دست یافت که این حوزه انتخابیه برخلاف تمامی وعده و وعیدها، پای آن در برآورده شدن کمترین توقعات و انتظارات مردمی بشدت می لنگد.

خداخافظی مَرد شماره یک اردوگاه موحد / ستون خیمه ای که فرو ریخت

انتخابات ها در کهکیلویه بزرگ همواره آبستن حوادث بیشماری بوده و با نگاهی اجمالی به ادوار مختلف آن بخوبی می توان به این نکته دست یافت که این حوزه انتخابیه برخلاف تمامی وعده و وعیدها، پای آن در برآورده شدن کمترین توقعات و انتظارات مردمی بشدت می لنگد.

انتخابات ، حاج رضوی