امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۶:۱۸

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

اولتیماتوم رئیس دفتر هیات نظارت شورای نگهبان به بخشداران+ با متخلفین بشدت برخورد می شود

رئیس دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که مجریان و ناظران انتخاباتی باید راهبردهای رهبری را اجرا کنند و اجرا کردن این راهبردها از تکالیف اصلی مجریان و ناظران انتخاباتی است.

اولتیماتوم رئیس دفتر هیات نظارت شورای نگهبان به بخشداران+ با متخلفین بشدت برخورد می شود

رئیس دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که مجریان و ناظران انتخاباتی باید راهبردهای رهبری را اجرا کنند و اجرا کردن این راهبردها از تکالیف اصلی مجریان و ناظران انتخاباتی است.

انتخابات ، راهبردهای رهبری