امروز : ۳/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۵:۴۳

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

نامزدهایی که در انتخابات‌ها هم تایید صلاحیت شدند، هم ردصلاحیت!

استاندارها و معیارهای شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات، سبب شده که در مواردی برخی کاندیداها که دوره ای تایید شده اند در دوره ای دیگر با ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شوند و بالعکس. ریشه این رویکرد کجاست؟

نامزدهایی که در انتخابات‌ها هم تایید صلاحیت شدند، هم ردصلاحیت!

استاندارها و معیارهای شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات، سبب شده که در مواردی برخی کاندیداها که دوره ای تایید شده اند در دوره ای دیگر با ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شوند و بالعکس. ریشه این رویکرد کجاست؟

انتخابات و ردصلاحیت ها