امروز : ۲/ اردیبهشت /۱۴۰۳ - ساعت ۰۱:۲۴

  • صفحه نخست
  • انتقاد از مدیرکل راهداری، وعده های محقق نشده

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

برگشت ۲۳ میلیارد تومانی پردیس هنری دوگنبدان بدلیل سهل انگاری مُدیر

به گزارش راه سلام، “روانبخش دیهیم خوب” در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران با اظهار تاسف از اینکه عملکرد ضعیف راهداری در خصوص جاده کارخانه روغن نباتی مشهود است، یادآورشد: متأسفانه مدیرکل راهداری تاکنون چندین بار در خصوص اتمام این

برگشت ۲۳ میلیارد تومانی پردیس هنری دوگنبدان بدلیل سهل انگاری مُدیر

به گزارش راه سلام، “روانبخش دیهیم خوب” در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران با اظهار تاسف از اینکه عملکرد ضعیف راهداری در خصوص جاده کارخانه روغن نباتی مشهود است، یادآورشد: متأسفانه مدیرکل راهداری تاکنون چندین بار در خصوص اتمام این

انتقاد از مدیرکل راهداری، وعده های محقق نشده