امروز : ۷/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۱:۱۷

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

جنگ اوکراین؛ جنگ عمومی و خانوادگی!

راه سلام/ اسلام ذوالقدرپور/ دکترای سیاستگذاری عمومی؛ ماهیت جنگ در قرن بیست‌ویکم، پس از تهاجم روسیه با اوکراین، به سوی جنگ جهانی در الگوی جنگ عمومی تغییر کرده است. جنگ عمومی که پیامد اصلی جنگ اوکراین۲۰۲۲ است، می‌توان جنگ فراگیری

جنگ اوکراین؛ جنگ عمومی و خانوادگی!

راه سلام/ اسلام ذوالقدرپور/ دکترای سیاستگذاری عمومی؛ ماهیت جنگ در قرن بیست‌ویکم، پس از تهاجم روسیه با اوکراین، به سوی جنگ جهانی در الگوی جنگ عمومی تغییر کرده است. جنگ عمومی که پیامد اصلی جنگ اوکراین۲۰۲۲ است، می‌توان جنگ فراگیری

اوکراین و روسیه