امروز : ۷/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۱:۴۲

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

نظام با خانم مهسا امینی مدارا کرد/ ساختار قوه قضائیه ما غربی است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: قوه‌قضائیه ما دچار مشکلات است. بهترین نیروها و برجسته‌ترین نیروها از هر سلیقه و جریان در رأس قوه‌قضائیه حضور پیدا کرده اما هنوز مشکلات قضایی ما باقی است. چون در قوه قضائیه مقررات و مبانی قضائی اسلام مطرح شده است اما ساختار قوه‌قضائیه غربی است.

نظام با خانم مهسا امینی مدارا کرد/ ساختار قوه قضائیه ما غربی است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: قوه‌قضائیه ما دچار مشکلات است. بهترین نیروها و برجسته‌ترین نیروها از هر سلیقه و جریان در رأس قوه‌قضائیه حضور پیدا کرده اما هنوز مشکلات قضایی ما باقی است. چون در قوه قضائیه مقررات و مبانی قضائی اسلام مطرح شده است اما ساختار قوه‌قضائیه غربی است.

بادامچیان ، انتخابات ، مهسا امینی