امروز : ۱۰/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۲:۱۵

  • صفحه نخست
  • بزرگواري، انتخابات ، تصرف پایگاه های موحد

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

پایگاه های موحد در تصرف بزرگواری

تصاویر دریافتی از حوزه کهگیلویه غربی نشان از تصرف و تسخیر پایگاه های موحد توسط بزرگواری و اتاق فکر او دارد و این پیش روی ها بشدت ادامه دارد.

پایگاه های موحد در تصرف بزرگواری

تصاویر دریافتی از حوزه کهگیلویه غربی نشان از تصرف و تسخیر پایگاه های موحد توسط بزرگواری و اتاق فکر او دارد و این پیش روی ها بشدت ادامه دارد.

بزرگواري، انتخابات ، تصرف پایگاه های موحد