امروز : ۲/ اردیبهشت /۱۴۰۳ - ساعت ۰۳:۱۳

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

شکست پُشت شکست برای اردوگاه موحد در چُرام/ بابکانی ها هم به بزرگواری پیوستند

با ساده ترین نگاه اجمالی به وضعیت اردوگاه های کاندیداهای مشهور انتخاباتی در شهرستان چُرام براحتی می توان به این نتیجه رسید که بزرگواری در خط مقدم فتح خاکریزهاست و تاالان او را باید فاتح انتخابات در این شهرستان دانست.

شکست پُشت شکست برای اردوگاه موحد در چُرام/ بابکانی ها هم به بزرگواری پیوستند

با ساده ترین نگاه اجمالی به وضعیت اردوگاه های کاندیداهای مشهور انتخاباتی در شهرستان چُرام براحتی می توان به این نتیجه رسید که بزرگواری در خط مقدم فتح خاکریزهاست و تاالان او را باید فاتح انتخابات در این شهرستان دانست.

بزرگواری ، بابکان ، جفتا، چرام