امروز : ۴/ مرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۲۲:۱۹

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

بزرگواری: آرزو داشتم لنده از بُن بست خارج شود اما بعد از هشت سال همچنان در بُن بست مانده است

نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به محرومیت های گسترده در شهرستان لنده، تاکیدکرد که متاسفانه این مشکلات نگران کننده و بعد از اتمام دوران وکالت او در مجلس، باوجود برخی کارها که انجام شده اما همچنان این مشکلات پابرجا هستند.

بزرگواری: آرزو داشتم لنده از بُن بست خارج شود اما بعد از هشت سال همچنان در بُن بست مانده است

نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به محرومیت های گسترده در شهرستان لنده، تاکیدکرد که متاسفانه این مشکلات نگران کننده و بعد از اتمام دوران وکالت او در مجلس، باوجود برخی کارها که انجام شده اما همچنان این مشکلات پابرجا هستند.

بزرگواری ، لنده ، محرومیت