امروز : ۲/ اردیبهشت /۱۴۰۳ - ساعت ۰۳:۲۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

آخرین وضعیت بیکاری و اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١۴٠٢ را منتشر کرد. این آمار برخی از شاخص‌های عمده بازار کار برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را به تفکیک استان در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. این شاخص‌ها شامل نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی هستند.

آخرین وضعیت بیکاری و اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١۴٠٢ را منتشر کرد. این آمار برخی از شاخص‌های عمده بازار کار برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را به تفکیک استان در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. این شاخص‌ها شامل نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی هستند.

بیکاری،اشتغال،کهگیلویه و یویراحمد