امروز : ۲/ اردیبهشت /۱۴۰۳ - ساعت ۰۱:۵۰

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

تالاب‌ها؛ فیلتر‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه  و بویراحمد، با طبیعت زیبا و تالاب‌های دلنشینش گردشگران را به سوی خود می‌کشاند، نیازمند حفاظت و مدیریت جدی‌تر از منابع آبی خود است. مسعود حاتمی مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالاب‌های استان به وضوح نیازمندی به حداقل ۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت و حفاظت از این تالاب‌ها را بیان کرد.

تالاب‌ها؛ فیلتر‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه  و بویراحمد، با طبیعت زیبا و تالاب‌های دلنشینش گردشگران را به سوی خود می‌کشاند، نیازمند حفاظت و مدیریت جدی‌تر از منابع آبی خود است. مسعود حاتمی مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالاب‌های استان به وضوح نیازمندی به حداقل ۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت و حفاظت از این تالاب‌ها را بیان کرد.

تالاب های کهگیلویه و بویراحمد