امروز : ۳/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۳:۵۲

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

انتصاب پسر در ریاست بیمارستان پدر

پسر شهید دکتر قربانعلی جلیل که بیمارستان شهر یاسوج به نام این شهید والامقام مُزین شده است در حُکمی، به ریاست این بیمارستان منصوب شد.

انتصاب پسر در ریاست بیمارستان پدر

پسر شهید دکتر قربانعلی جلیل که بیمارستان شهر یاسوج به نام این شهید والامقام مُزین شده است در حُکمی، به ریاست این بیمارستان منصوب شد.

جلیل ، انتصاب ، بیمارستان،