امروز : ۱۰/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۲۹

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

هُشدار شدیدالحن معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به سایت های خبری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با هُشدار شدید به سایت های خبری در این استان، تاکیدکرد که دادگستری استان با سایت های خبری که باعث تشویش اذهان عمومی بویژه در زمان انتخابات در این استان شوند، بشدت برخورد می کند.

هُشدار شدیدالحن معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به سایت های خبری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با هُشدار شدید به سایت های خبری در این استان، تاکیدکرد که دادگستری استان با سایت های خبری که باعث تشویش اذهان عمومی بویژه در زمان انتخابات در این استان شوند، بشدت برخورد می کند.

سایت های خبری، هشدار ، حسنی قضایی