امروز : ۳/ اسفند /۱۴۰۲ - ساعت ۰۵:۲۵

پر بازدیدها

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

۳ پس‌لرزه بزرگ عملیات «طوفان اقصی»

در این نقطه این سوال مطرح می شود که سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی متنوع اسرائیل نظیر موساد، شین‌بت و یا شاباک کجا بوده اند که نتوانسته اند وقوع یکچنین عملیات بزرگی را پیش بینی و یا سرنخ هایی را از آن به دست آورند؟

۳ پس‌لرزه بزرگ عملیات «طوفان اقصی»

در این نقطه این سوال مطرح می شود که سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی متنوع اسرائیل نظیر موساد، شین‌بت و یا شاباک کجا بوده اند که نتوانسته اند وقوع یکچنین عملیات بزرگی را پیش بینی و یا سرنخ هایی را از آن به دست آورند؟

عملیات،فلسطین،طوفان اقصی