امروز : ۹/ خرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۲۰:۴۰

برداشت گردو در روستای دلیرچ لوداب

سالیانه ۱۵ هزار تُن از این محصول در استان تولید می شود.

راه سلام/ برداشت گردو از هشت هزار هکتار باغ گردوی مناطق سردسیری (دلیرج و لوداب) کهگیلویه و بویراحمد از نیمه اول شهریور آغاز و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد و سالیانه ۱۵ هزار تن از این محصول در استان تولید می شود.

 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
 • برداشت گردو در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد