امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۷:۱۸

تصاویر استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن

راه سلام/ اسما الاسد بانوی اول سوریه با حضور در دانشگاه مطالعات خارجی پکن با دانشجویان بخش مطالعات عربی این دانشگاه دیدار کرد.

 

همسر بشار اسد در این دیدار درباره زبان و روابط فرهنگی و انسانی بین کشورها گفتگو کرد.

به گزارش راه سلام/ شماری زیادی از اساتید و دانشجویان و شماری از سفیران کشورهای عربی و خارجی در پکن در این دیدار حضور داشتند.

 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن
 • استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن