امروز : ۵/ خرداد /۱۴۰۳ - ساعت ۰۶:۰۳

زنان زاگرس

اهالی روستا اما خود طبیعتند.

راه سلام/ دامنه زاگرس، یکی از بکرترین مناطق ایران به شمار می ­آید. از طرفی مردم منطقه نیز به دلیل زندگی در این طبیعت به اصطلاح دچار طبیعت شده ­اند و روح آن در تمام زندگی­شان رسوخ کرده است.ظرافت و زیبایی در آن­ها ظهور پیدا کرده و با گل­ها و گیاهانی که بر دامن و پیراهن خود نقش می ­زنند، ارتباط خود را با طبیعت ناگسستنی کرده ­اند.

 • صنم نژندی ۵۸ ساله اهل منطقه زیلایی روستای له فراخ استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • ململ قطبی قدم ۵۵ ساله اهل منطقه زیلایی روستای کاه دونکی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • کلثوم ذوالقدریان ۶۷ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویر احمد.
 • هزار گل وصال نژاد ۷۶ ساله اهل منطقه زیلایی روستای مورغم استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • فاطمه وصالی ۳۸ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • دسته گل وصالی منفرد ۵۶ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • زرین اندرز ۳۱ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • نازپری قبازاده ۸۱ اهل منطقه زیلایی روستای زیتون استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • کوثر پور غریب ۱۸ ساله اهل منطقه زیلایی روستای کاه دونکی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • نازخانم اندرخو ۴۷ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویر احمد.
 • ناز بی بی خودنیاز ۸۲ ساله اهل منطقه زیلایی روستای کاه دونکی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • شاه بیگم والا مطلق اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویر احمد.
 • نباتی وصالی مطلق ۶۳ ساله اهل منطقه زیلایی روستای کاه دونکی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • سکینه آبرفت ۷۳ ساله اهل منطقه زیلایی روستای ماشمی استان کهگیلویه و بویر احمد.
 • مریم عزیزی ۲۵ ساله اهل منطقه زیلایی روستای بردپهن استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • فاطمه ولی زاده ۳۲ ساله اهل منطقه زیلایی روستای زیتون استان کهگیلویه و بویر احمد.
 • زیور عزیزی ۲۲ ساله اهل منطقه زیلایی روستای بردپهن استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • فاطیما جلال مهر ۱۸ ساله اهل منطقه دهدشت شهرستان مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد.